पृष्ठ चयन

यी 15 सार्वजनिक 4 वर्षको कालेजहरू सस्ती छन् उपस्थितिको लागत। तिनीहरूका विद्यार्थीहरूको पनि स्नातक पछि उच्च वेतन छ।

(नोट: कुल लागत को लागी आंकडा प्रति वर्ष अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरु को लागी हो।)

शीर्ष सार्वजनिक कलेजहरू उच्च वेतनहरूमा जान्छन्