पृष्ठ चयन

अधिक-intl-विद्यार्थीहरू

कुन अमेरिकी कलेजहरू अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूको लागि सबैभन्दा लोकप्रिय छ? कुन राज्यले धेरै जसो विदेशी विद्यार्थीहरूलाई होस्ट गर्छ? "अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी र उनीहरूको शीर्ष स्कूलहरू" को लागि तल हाम्रो स is्ग्रह छ। केहि देशहरूमा विद्यार्थीहरू केहि राज्यहरूमा क्लस्टर गर्ने तथ्य पनि प्रकट भएको छ।

कुन राज्य र कलेजहरू प्रायः अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरू छन्

प्रत्येक राज्यमा क्लिक गर्नुहोस् र राज्यको लागि थप विवरण नक्शा नक्शा तल सही देखाउनेछ।

अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी संख्याहरूको स्रोतबाट प्राप्त हुन्छ खुला दरवाजा डेटा अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षा संस्थान।